Akkerbouw

Akkerbouw met verschillende gewassen

Tractor van Tok Tok de Dobbelaere
Tractor van Tok Tok de Dobbelaere

Naast de biologische leghennen worden er ook verschillende gewassen geteeld op ons bedrijf, dit op percelen rondom het erf van de boerderij. De verschillende gewassen die worden geteeld zijn; aardappelen, cichorei, graszaad, suikerbieten, uien en wintertarwe. De gewassen worden in rotatie per perceel geteeld, dit is goed voor de vruchtwisseling maar ook voor de grond.

 

Een machine oogst het gewas bij Tok Tok de Dobbelaere
Oogsten van het gewas